måndag 15 februari 2010

Att bryta sig ut ur burkan

Inrikes och utrikes hänger ihop. Invandring från det islamiska Mellanöstern och Nordafrika påverkar Europa och Sverige mer och mer. Könsapartheid sprids från Mecka över världen. Fler kvinnor borde engagera sig i motståndet mot islam och överge den så kallade latte-liberalismen.

Läs mer >>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar