lördag 16 april 2016

Problemets kärna - islam

"Jag anser att det är något värre nonsens när forskare försöker flytta fokus från islam till psykologiska, sociologiska och territoriella förklaringsmodeller," säger den danske politikern Naser Khader.

"Jag förnekar inte att det kan finnas sociala och psykologiska förhållanden som kan göra sig gällande, men jag anser att det religiösa är huvudmotivet när en jihadist spränger sig i luften och tar många med i döden."

Han är själv född i Syrien och har en grundlig kunskap om muslimska miljöer.