söndag 10 april 2016

Invandring av låg IQ undergräver Europas ekonomi

Fruktan för Danmark framtid

Vänsterorienterade beteendeforskare och regeringar har länge verkat för idén om att det är samhället som skapar människan.
De försöker systematiskt hålla viktig genetisk, psykologisk och demografisk kunskap dold från köparna av samhällsforskning - särskilt från politikerna.

Detta är det största kollektiva akademiska bedrägeriet i detta och föregående århundrade.

Antalet invandrare med låg IQ och relativt hög fertilitet har redan fört Danmark och stora delar av Europa förbi point of no return.