tisdag 25 augusti 2015

Sverige sett utifrån

Berlingske: Svensk mainstream-media har en policy enligt vilken det anses oetiskt att uppge brottslingars nationalitet/etnicitet.

"Som en reaktion på denna policy, och på en allmän uppfattning om att svensk journalistik präglas av politisk korrekthet, har det uppstått en rad Internetbaserade nyhetsmedier som långtifrån alltid tar sådana hänsyn. Det är ofta fråga om en kombination av skarpt invandringskritiska debattinlägg, citat från sociala medier, medborgarjournalistik av skiftande kvalitet, samt omfattande diskussioner bland användarna på de debattforum som är knutna till webbplatserna. En av de mest kända av dessa webbplatser är Avpixlat."

Så pass balanserat och objektivt beskrevs alltså invandringskritiska svenska alternativmedier i en av Danmarks ledande dagstidningar. Man kan fråga sig när svensk mainstream-media kan bemöta alternativa, Sverigevänliga medier med samma objektivitet och saklighet, utan nedvärderande tillmälen och ogrundade rasistanklagelser.