fredag 27 juli 2012

Obama representerar den arroganta, egoistiska elit som föraktar vanligt folkObama påstår att ingen bygger upp sin egen affärsverksamhet utan hjälpande hand av regeringen med att bygga vägar, broar och liknande. Därmed prisgav han sig för ett dundrande angrepp från Mitt Romney:

"Vem betalade för den vägen eller bron? Det är den skattskyldige - antingen som en individ eller ett företag. Ska han betala två gånger för samma väg eller bro?"

. . Ironin i Obamas Roanoke-tal