tisdag 31 juli 2012

Fri entré och livslång försörjning

- Ännu kommer anhöriga till de irakier som flydde till Södertälje från 2003 och framåt.
Nio år efter ankomst ramlar det alltså fortfarande in "anhöriga", men än värre är att "ankaret" inte behöver ansvara för försörjningen av de "anhöriga" - vilka de nu är?

. . Adderat: Extremt anhörigklimat