måndag 30 juli 2012

Man blir fullständigt mållös

Spelar manliga militärer oftare Allan i sällskap av kvinnliga soldater och tar därmed onödiga risker? Kräver jämställdhetsidealen att de ska strida och exponeras för fienden tillsammans?

Snöra på sig lösbröst ny trend i Förenta Staternas armé