lördag 11 juni 2011

Vad är rasism idag egentligen?

Dessa ord från 1984 gjorde att överläraren Ray Honeyford i England blev av med jobbet:

"Begreppet 'rasism' fungerar inte som ett ord för att skapa insikt, utan som en slogan för att undertrycka konstruktivt tänkande. Och det används med samma typ av blinda iver som inkvisitorerna uttalade 'kättare' eller senator McCarthy spottade ut 'kommunist'."

Begreppet rasist används således mycket selektivt. Det är till exempel inte politiskt korrekt att peka ut religiöst motiverad rasism och uppmaningar till folkmord på diverse hemsidor som predikar jihad, heligt krig.

I rapporter från Libyen nedtystas den arabiska rasismen mot de svarta afrikaner som är soldater i Gaddafis armé. En rasism med rötter i det sharia-sanktionerade slaveriet. Inte underligt att svarta afrikaner till varje pris försöker komma över havet till Lampedusa.

Likaså uppstår en förlägen tystnad i salongerna om någon påpekar att antisemitism är vanligt bland muslimer.

Arvsfondens bidrag till ljusskygga projekt