onsdag 1 juni 2011

Sarah Palin besvarar elden

Palin har gått i fronten och tagit emot en massa s*%^& från pressen som försökt krossa henne på alla tänkbara vis. Det är vad som händer när kvinnor och svarta politiskt stöder konservatism. Vänstern tar för givet att de ska känna sig som offer för orättvisor, tacka och ta emot nådegåvor och hålla tyst.

"Ett rullande åskväder"