torsdag 23 juni 2011

Institutioner som äktenskap och den kristna kyrkan möts av en ständig eld av förlöjligande och nedvärdering

... vilket lämnar människor vind för våg och mottagliga för det senaste vänsterjippot, vad det nu månde vara.

Konservativa är lyckligare