söndag 22 juni 2008

Multikulti är inte kulinarisk

Jag vet inte om det låter för högtravande, "alla kulturer är inte lika goda, tvärtom ska vi vara stolta och hålla fast vid det folkvett vi har kvar i det här landet," men för mig har det varit en drivkraft i bloggskriverierna.

Ord som mångkultur, multikultur, flerkultur innehåller en självmotsägelse eftersom alla kulturer i ett land måste enas i en gemensam kultur, annars slutar landet fungera. Det handlar inte bara om att psalmerna försvinner från skolan och svinköttet från matsedeln, vår frihet försvinner också.

Västerländsk kultur hävdar allas lika värde. Islam delar upp mänskligheten i muslimer och icke-muslimer. Islam kräver att alla andra kulturer ska utrotas. Islams företrädare fnyser åt vår frihet och demokrati och vill ersätta den med sharia.

Den danske politikern
Sören Pind skriver:

"Nej! Danmark är inte ett flerkulturellt land. Danmark är till nöds ett multietniskt land. Men vad angår kultur, där är vi - och politiskt skall vi inte stödja en annan utveckling - ett monokulturellt land. Ingen har någonsin önskat sig ett multi- eller flerkulturellt Danmark - vi ser bara allt för tydligt resultatet av denna insats i de engelska storstäderna där parallellsamhällen lever sida vid sida i ständigt stigande motsättning till varandra."
Sören Pind sitter i Folketinget för regeringspartiet Venstre (ett borgerligt parti, namnet till trots) och skrev detta med anledning av en vägledning från Undervisningsministeriet, i vilken Danmark kallas ett flerkulturellt samhälle. I Danmark pågår alltså en kulturkamp i det offentliga. I Sverige hörs inte ett knyst. Ingen svensk riksdagsman skulle våga ifrågasätta mångkulturen. Men begreppet är en självmotsägelse och borde avskaffas.

Islam och västlig civilisation går inte ihop. Hur kommer kulturkampen att sluta? Muslimerna kommer förr eller senare att mista sin vidskepliga tro på den grymme profeten, men risken finns att vi förlorar vår frihet på kuppen. Segrarna skriver historien. Om Hitler vunnit kriget hade han förhärligats på samma sätt som Muhammed, och hans hemska bok hade ägnats religiös dyrkan på samma sätt som Koranen. Nu gick det inte så och gudskelov har Lenin och Stalin och Mao och deras skrifter också till sist förlorat sin religiösa nimbus.
svd

0 kommentarer:

Skicka en kommentar