torsdag 26 juni 2008

FN: Islams vakthund"Nepotism, korruption, antisemitism och nu censur.

Medan FN har skämt ut sig under senare år med sporadiska utbrott av de tre nämnda negativa trenderna, lades ännu en till den 28 mars när FNs råd för mänskliga rättigheter antog en oroväckande resolution, riktad direkt mot yttrandefriheten i samband med rapportering om "individer och nyhetsmedier som kommenterar negativt om Islam."

Alltså kommer FN att bli den islamiska världens vakthund som skall spåra upp handlingar som kan tolkas som islamofobi runt hela världen."

Stephen Brown: The United Nations: Islam’s Gestapo
Stephen Brown i dansk översättning

Det finns mycket som muslimer kan känna sig kränkta över och som kan tolkas som islamofobi. Om jag till exempel är intresserad av historia och vill göra arkeologiska utgrävningar vid Kaba i Mecka, för att utröna om helgedomen från början varit en kristen kyrka, så går det nog inte för sig, men vad värre är: själva tanken är kränkande. Varför?

Därför att tiden före islam är ovetandets tid. Mörkrets tid. Jahiliyya. Detta är en del av muslimsk teologi.
"Historien skall tjäna teologin."

Seriös historieforskning riskerar att identifieras som islamofobisk. Se vad som händer i Pakistan, där rensar de religiösa politiska partierna ut texter ur skolböckerna som behandlar det buddhistiska Gandharariket i Indusdalen. Denna storartade civilisation varade från 600-talet f Kr till år 1021 då muslimerna erövrade landet. Namnet Gandhara glömdes för alltid. På grund av folkmord minskade befolkningen med 50 miljoner under de muslimska sultanerna.

Med andra ord, ur islamisk teologisk synvinkel är Europas historia pre-islamisk och inte värd att bevara. Det påminner om hur nazisterna brände böcker på 1930-talet. Eller kommunismen: i Kina går skiljelinjen mellan vad som hänt före och efter 1948.

De muslimska härskarna vill ha alla minnen från tiden innan islams intåg utraderade. För att citera en kommentar, "jag hoppas att alla svenskar förstår vad det är för tid som ni går till mötes..."

Om muslimer känner sig kränkta för att man vill skärskåda deras historia, så är det deras eget fel. Inga religiösa dogmer borde få stå i vägen för den fria tanken. Vi lever i en modern högteknologisk civilisation där vidskepligt trams är livsfarligt.

Koranen slår ut mänskliga rättigheter
Kritik mot sharialagar tystas ned i FN-råd

0 kommentarer:

Skicka en kommentar