fredag 3 december 2010

Rap’n Rape City

När Gustaf III grundade Akademin 1786 var dess främsta uppgift att arbeta med språkets "klarhet, uttrycksfullhet och anseende." Akademin har haft upp- och nedgångar, men har knappast tidigare haft en grundstötning som denna.....

0 kommentarer:

Skicka en kommentar