lördag 11 december 2010

1970-talets hjärntvätt av barn

Nästan fyra årtionden har gått, innan ett av dåtidens barnoffer skulle upptäcka och värdera vilka böcker, han hade varit utsatt för som liten. Kalle Lind har gett ut en bok om ”Proggiga barnböcker” med undertiteln ”Därför blev vi som vi blev”...

läs vidare här >>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar