fredag 17 december 2010

Indien - allas vår mor

Fegheten för att nämna islam vid namn kommer till uttryck när man använder det en smula rasistiska uttrycket ”icke-västliga invandrare” i stället för muslimer (islam är ingen ras). Som AJN skriver, det är fel att slå samman till exempel hinduer med representanter för en religion som är all civilisations kollektiva fiende. Hinduerna representerar en civilisation som är minst lika gammal som vår, och i många århundraden långt högre utvecklad än vår...

Varför är det hinduiska Indien rikt och det muslimska Pakistan fattigt?

1 kommentarer:

Anonym sa...

Tidigare var Indien, Pakistan och Bangladesh ett land, nämligen Indien. Vid självständigheten delades landet efter religion.
Genom att jämföra Indien med Bangladesh/Pakistan kan man kan på goda grunder se vad islam gör med människor. Skillnaden syns tydligt i följande diagram:
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54

Skicka en kommentar