måndag 20 december 2010

Ett PS om jordens resurser och "stöld"

Jorden består av en mängd kemiska element som människan varken skapat eller förstör utan bara flyttar om i förhållande till hur vi finner det ekonomiskt fördelaktigt.
Järn tex. var fullständigt värdelöst för stenåldersmänniskan.

Förändringarna och kombinationer av de kemiska element som utgör produktions-och affärsverksamhet är inte alls slumpmässigt, utan syftar till att förbättra förhållandet mellan just det grundämnen och människors liv och välbefinnande. Järn i bilar och i stålbalkar i byggnader och broar står i en mycket mer användbar och värdefull relation till människors liv och välbefinnande än vad järn i marken gör.
Detsamma gäller för olja och kol när vi använder det för att värma och lysa upp våra bostäder och ge drivkraft till verktyg och maskiner. Detsamma gäller förhållandet mellan alla kemiska element som finns på jorden.
Människans levnadsstandard förbättras när vi fyller världen med hus, fabriker, bondgårdar, vägar; allt som gör livet enklare.
Det finns en ENORM tillgång på ekonomiskt användbara naturliga resurser i vår jord och vi har bara använt en ynklig liten del.

Berit

0 kommentarer:

Skicka en kommentar