tisdag 6 oktober 2015

Det är bara en tidsfråga innan Svenska Kyrkan kommer börja anordna muslimsk fredagsbön

 

Video från Snaphanen

Ett skräckexempel är biskop Brunne i Stockholms stift som vill kasta ut korset ur kyrkan och visa riktningen mot Mecka med en pil.

Hur går Brunnes sexuella läggning ihop med hennes flört med kvinnofientliga och lesbofobiska muhammedaner? Ett psykologiskt tillstånd där kidnappningsoffer utvecklar en relation till kidnapparen?

I landet där inte ens prästerna tror på rätt och fel har vi dessutom översteprästinnan ärkebiskop Jackelén (engelska jackal = schakal):

"En ärkebiskop i den Svenska Kyrkan som inte kan välja Jesus över Muhammed är således i min mening allvarligt förvirrad och tillika intellektuellt förvriden. Jackeléns val av valspråket 'Gud är större', vilket är en fullständigt medveten markering och flört med islam och deras 'Allahu Akbar', indikerar hennes svajiga intellektuella och moraliska fotfäste.

Muhammed var en krigsherre, som egenhändigt mördade hundratals fångar, tvångsgifte sig med förslavade kvinnor, hade sex med minderåriga och spred sin religion med svärdet i hand. Han skapade därmed en religion som därmed inte går att skilja från staten och det som vi i väst ser som den sekulära sfären.

Jesus var en profet som blev känd som en godhjärtad och omtänksam person som vårdade sin nästa. Han skapade en religion som i teorin ska vara skild från staten och därmed lade han grunden för dagens europeiska separation mellan kyrkan och den sekulära sfären."

Mons Krabbe