torsdag 1 oktober 2015

Kollektiv självmordspsykos

Österrike:

 

Sverige:

 

England:

 

Holland:

 

Ett undantag: Slovakien

 
BBC

"Att flyktingarna har möjlighet att shoppa sin asyl där det är mest fördelaktigt, betraktas i Central- och Östeuropa som ett uttryck för naivitet från västeuropéernas sida. En naivitet man varken själv har eller önskar bli en del av. Det understryker också den helt omöjliga uppgiften att integrera dessa människor. Hur kan man integrera människor som inte gillar det samhälle de ska integreras i?" Mr. East

"Barbarerna ville inte förstöra romerska samhället, de ville bara hjälpa sig själva till dess rikedom - men deras blotta närvaro gjorde det omöjligt för det romerska samhället att överleva." Déjà Vu?