fredag 1 april 2011

Ödesdiger separation

Barnens rätt är ständigt i kläm: "Att en ettåring saknar inre föreställningar för att förstå att föräldrarna faktiskt kommer tillbaka när man lämnat det på dagis är en väldokumenterad kunskap.

Barn förstår inte att människor och ting utanför deras synfält finns. En separation från föräldrarna i 8-9 timmar blir då ödesdiger. 'Finns inte mamma finns inte jag', anses vara barnets upplevelse, därmed blir den ett hot mot själva existensen."

Hänsynen till barnet väger heller särskilt tungt när det gäller oåterkalleliga, smärtsamma och medicinskt helt onödiga ingrepp som omskärelse av pojkar... läs mer här