söndag 10 april 2011

En elev på Rinkebyskolan kostar 47.900 extra per år. Trots det inga resultat.Äppelviksskolan, Bromma: 96 procent av eleverna får godkänt i alla ämnen. Skolan får 1.600 kronor per elev i tilläggsanslag per år.
Rinkebyskolan, Rinkeby: 50 procent av eleverna får godkänt i alla ämnen. Skolan får 47.900 kronor per elev i tilläggsanslag per år. länk

Undersökningar visar att immigrantgrupper bevarar sin genomsnittliga IQ i många generationer och att den i stort sett förblir opåverkad av deras nya miljö. Det visar sig till exempel hos invandrarbarn födda i det nya landet som får alla möjligheter till skola och utbildning men misslyckas med att ens gå ut grundskolan med fullständiga betyg. länk

Det är alarmerande att se Sveriges plats på listan över de som inte fullföljer sin utbildning. Ha samtidigt i åtanke all den lågutbildade arbetskraft som Sverige importerar och den effekt det kommer att ha på framtida konkurrensmöjligheter. Andelen med utländsk bakgrund är redan 26,5%.

Den svenska skolan är ett PISA-elände med pilen kroniskt nedåt, men ideologiskt är den absolut i toppen, skriver Snaphanen. Bloggen Danmark skriver:

När det gäller att förvränga och deformera den mänsklig naturen och karaktären genom att klippa av en häl och hugga av en tå, så är Sverige är det absoluta föregångslandet.

Det gör svenskarna heller ingen hemlighet av. De är tvärtemot stolta över det. Det sägs rakt ut - högt och tydligt, att det slutliga målet är att skapa den nya människan till det nya samhället.

Som Olof Palme uttryckte det i ett tal till den svenska skolbarn: "Ni går inte i skolan för att uppnå något personligen, men för att lära er att fungera som medlemmar i en grupp."

Det nya samhället behöver en människotyp som tänker kollektivt och som undertrycker sin individualitet till förmån för gruppen. Skolans uppdrag är inte i första hand att ge eleverna kunskaper, utan snarare att vara ett instrument för att pränta in det rätta sociala beteendet.

Läs mer: Ekonomisk tillväxt i Europa