söndag 24 april 2011

Förlåtelsens juridik

Påskens budskap är att Gud behövde bli människa och dö, för att vi alla skulle sona våra synder och bli förlåtna.

Om det låter komplicerat - tänk på våra lagar. De har sitt ursprung i katolska kyrkans kanoniska rätt, vilket är för väl, eftersom skuld inte kan pratas bort, den måste sonas. Men i vår politiskt korrekta tid är förstås ingen ansvarig för sina gärningar, allt är samhällets fel.

Varför tolka påskens budskap så bokstavligt? Att Jesus dog på korset för våra synders skull kan enklast översättas med att skuld är något verkligt, inte bara en känsla.