torsdag 17 mars 2011

"Kärlekshormon är även rasisthormon"

När kvinnor ammar stiger deras halter av oxytocin, vilket stärker banden mellan mor och barn. Må-bra-hormonet skapar också sammanhållning inom den egna gruppen men även avståndstagande till främlingar.

Vilket förklarar varför bara engelsmän förekommer i engelska må-bra-serier som den om kommissarie Barnaby...

0 kommentarer:

Skicka en kommentar