fredag 25 mars 2011

FN:s kommission för kvinnliga rättigheter en karikatyr

Genast när Iran fick plats i FN:s kommission för kvinnliga rättigheter utpekades med tragikomisk förutsägbarhet Israels behandling av palestinska kvinnor. Men det finns inga proportioner, Israel är en demokrati och hyllar jämställdhet mellan könen, medan kvinnor knappt betraktas som mänskliga i Iran, Egypten, Turkiet och andra muslimska länder ...