måndag 24 januari 2011

Homo insapiens islamicus...

... och homo juridicus stupidicus har ingått en ohelig koalition. Ordföranden för det danska föreningen för tryckfrihet, Lars Hedegaard, ska i dag möta inkvisitionen och få sin dom for att ha sagt något som vi heller inte får säga, nämligen sanningen...

läs mer >>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar