fredag 14 mars 2008

Sharia-union


EU ska få nya medlemmar har Frankrikes president Nicolas Sarkozy och Tysklands förbundskansler Angela Merkel bestämt:

Mauretanien, Marocko, Algeriet, Tunisien, (Libyen är på väg), Egypten, det Palestinska Självstyret, Israel, Jordanien, Libanon, Syrien, Turkiet.

Detta kommer att beslutas vid ett EU-toppmöte i Paris den 13-14 juli i år. De enda som kan stoppa förräderiet är irländarna - om de röstar nej till den förhatliga
Lissabon-traktaten som ger EU-eliten diktatorisk makt över oss.

Merkel och Sarkozy tycker nog det är ett logiskt beslut med tanke på alla turkar och nordafrikaner i deras länder.

Inga nya pengar ska tillföras, skriver SvD. Det stämmer inte. Den europeiska investeringsbanken har en plan färdig, som betyder att de fattiga araberna strax kan disponera över våra pengar till utbredningen av sharian:

"Länderna från bägge Medelhavskusterna ska alla sitta vid samma bord för att träffa beslut, de ska alla ha samma makt, samma möjligheter. Och de ska ha heltidsanställda till rådighet för att administrera fonderna till utveckling och ekonomisk växt i regionen," sa bankens vicepresident.


Läs mer: Eurokraterna är förrädare

3 kommentarer:

Therese sa...

Återigen, de ska inte bli medlemmar av EU. Ni håller kunskapsfanan högt, ser jag... tvärtom så tror de flesta bedömare att denna såkallade Medelhavsunion, som inte kommer att bli annorlunda de slags samarbetsunioner som EU bildat med icke-EU länder som Island, Norge och Schweiz, är ett försök att hålla Turkiet utanför EU, genom att istället erbjuda denna samarbetsform till alla länder runt Medelhavet.

Knute sa...

I praktiken är Island, Norge och Schweiz medlemmar av EU, med fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital. Associationsavtalen med länderna söder och öster om Medelhavet syftar till att de ska få ta del av dessa "fyra friheter" redan om 2 år, år 2010. EU beslutar om mycket numera över våra huvuden, och mer lär det bli när den nya konstitutionen träder i kraft, den som vi inte får folkomrösta om.

Anonym sa...

Vi hade vår chans i riksdagsvalet. Vi visste att det nya fördraget var på gång. Att påstå att vi inte har fått chansen att rösta om det är alltså felaktigt.

Skicka en kommentar