lördag 2 juli 2016

Den anti-israeliska "fredsindustrin"

"Ett särdrag hos den omfattande floran av utländskt finansierade organisationer i Israel är att de flesta av dem hävdar att de skyddar de mänskliga rättigheterna i landet. Det har under årens lopp vuxit upp hundratals sådana grupper i Israel, trots att Israel är det enda landet i Mellanöstern där de mänskliga rättigheterna upprätthålls. Ofta är dessa grupper rena filialer av västliga moderorganisationer. Sammanfattningsvis förvaltar de årligen miljarder dollar som huvudsakligen beviljats av västerländska regeringar och myndigheter utan parlamentarisk kontroll och och offentlig insyn. Nätverket av sådana organisationer och grupper sysselsätter tusentals människor i Israel och Europa. Den norska regeringen är en viktig bidragsgivare till denna anti-israeliska "fredsindustrin" där bland annat den norska Fly­k­t­ingh­jälpen spelar en framträdande roll.

Det mest effektiva bidraget till fred i Mellanöstern som Europa och Norge kan ge är att hålla sig så långt borta som möjligt från området och överlämna det till de stridande parterna att komma fram till en fredlig lösning, när de en gång tröttnar på krig och konflikter. Det sker viktiga förändringar i arabvärldens inställning till Israel - förändringar som kan peka mot en framtida lokalt förhandlad, mer stabil och hållbar fredsuppgörelse. Mellanöstern och Israel är trötta på de gamla kolonialmakterna inblandning och egenintressen som genom ett ett århundrade bara har skapat krig och olycka." Document.no

Läs också: Stockholm might be claiming to fight anti-Semitism, but anti-Zionism is all the rage