onsdag 4 maj 2016

Ensamkommande krigsherrarVem är så pass välbeställd i Afghanistan att han kan resa till Sverige för en summa som motsvarar upp till 40-50 afghanska årslöner? Utan utplundringen och förtrycket så hade krigsherrarna inte kunnat skicka sina egna barn och unga till bidragsförsörjning i väst som ”ensamkommande”. Motpol

Förra året kom cirka 35.000 ensamkommande så kallade barn till Sverige, de flesta från Afghanistan. Det är möjligt att krigsherrar som blivit rika på opium har bekostat resan för en del av dem. Men de flesta ensamkommande tillhör den shia-muslimska folkgruppen hazarer som de sunni-muslimska makthavarna alltid behandlat illa.

I hazarernas land stod de gigantiska Buddhastatyerna som talibanerna sprängde år 2001. Det handlade inte bara om religion utan även om ras. Hazarerna har sitt ursprung i det buddhistiska Mongoliet, och det retade talibanerna att statyerna hade hazar-ansikten.

Statyerna i Bamiyan skapades mellan 544-644. Trots att de flesta afghaner numera är muslimer är nog många upprörda över den islamiska arrogansen att sudda ut deras historiska arv.