torsdag 18 april 2013

Till skillnad från de flesta av dagens politiker hade Thatcher mod och integritetProblemet med socialism är att det gör slut på andra människors pengar. För många socialister är det viktigare att dom rika får det sämre än att dom fattiga får det bättre. Frihet skapar välstånd och framgång för alla. Med frihet för företagare, arbetstagare och konsumenter drar alla fördel, eftersom framgångar för en grupp öppnar marknader och möjligheter för en annan. Socialistiskt snick-snack om jämlikhet och social rättvisa är frihetens värsta fiende.

  Thatchers stora bedrift var att hon återtog friheten som en viktig politisk princip - så länge det varade