onsdag 17 april 2013

Drevet mot Ungern är välregisserat

EU använder Ungern för att skapa ett prejudikat för sin maktutövning. Trots att Ungern har anpassat sina lagar kring mediefrihet och rättsväsende efter EU:s och Europarådets krav, fortsätter politiker och journalister i väst sin stormvåg av kritik mot landet.

  Nu ska Ungern testas i det socialist-liberal-gröna EU-maskineriet