tisdag 29 januari 2013

EU använder Ungern för att skapa ett prejudikat för sin maktutövning

Trots att Ungern har anpassat sina lagar kring mediefrihet och rättsväsende efter EU:s och Europarådets krav, fortsätter medierna i väst sin stormvåg av kritik mot landet.

   Nu ska Ungern testas i det socialist-liberal-gröna EU-maskineriet