måndag 14 januari 2013

Den augsburgska trosbekännelsen

... fördömer alla kätterier, såsom manikéerna, som antog två grundväsen, ett gott och ett ont, likaså valentinianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla liknande.Folkekirken.dk

Tips Ole G.