måndag 8 oktober 2012

SVT, den förmenta saklighetens och opartiskhetens högborg

83 procent av journalisterna på Sveriges Television sympatiserar med vänsterpartierna (socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet). Självklart styr de privata politiska sympatierna programutbudet. En tydligt avläsbar tendens är att den mångkulturella propagandan trappas upp. Inget enda program är längre fredat från mångkulturella ambitioner.

. . Läs mer: Rösterna omkring oss