lördag 25 juni 2016

Korstågen räddade Europa?

Korstågen var naturligtvis en nödvändig reaktion på islams erövring av det kristna Mellanöstern och Nordafrika - Europa stod ju på tur. Men det fjärde korståget urartade till ett plundringståg som försvagade Konstantinopel och gjorde staden till ett lätt byte för turkarna. Sedan var vägen fri in i Centraleuropa.

"Islam är våld, islam är en dödskult, just nu är de militärt svaga jämfört med väst men det finns andra metoder, som muslimerna säger – väst har klockorna, men vi har tiden…" Pettersson