torsdag 31 mars 2016

"Nyanlända" i skolan blir inte intelligentare av att hälla en massa pengar på dem

SD´s utbildningspolitiska talesperson, Stefan Jakobsson, presenterar partiets nya politikområde: Kraftig satsning på inkludering/integrering av nyanlända i skolan. (SVT)

Kenneth Sandberg:

Så har SD tagit ännu ett radikalt steg för att överträffa 7-klöverns integrationspolitik. I anförandet nämns inte ett ord om nödvändigheten av ett stopp för inflödet av asylsökande och välfärdsmigranter. Endast hur “Sverige bättre ska ta tillvara invandrarnas resurser”.

Ingenting om hur skolan ska fungera för våra egna, svenska barn. Däremot att de bästa lärarresurserna ska riktas mot skolor och klasser med nytillkomna, eftersom “de behövs mest där”.

Henrik Day Poulsen:

I Skandinavien har vi efter ungdomsoprøreret været optaget af det, vi kalder den sociale arv. Klarede man sig dårligt i skolen, skyldtes det sociale forhold. Man har ønsket helt at nedtone muligheden af, at det kan skyldes forskelle i intelligens.

I USA talte man, sidst jeg besøgte landet, om, hvorvidt sorte elever skulle gå på særlige skoler, da de som gruppe i mange år klarede sig langt dårligere end hvide og asiatiske elever.

I Danmark har vi en stor gruppe af børn fra Mellemøsten, der som gruppe klarer sig markant dårlige i vores skolesystem end etnisk danske børn. Hvis nu en del af forklaringen skyldtes intelligensforskelle mellem grupperne som helhed, ville det jo være en vigtig oplysning, der kunne gavne indretningen af vores skolesystem og de krav, vi skal stille til den enkelte elev.