fredag 3 juli 2015

Ideologisk utrensning på Malmö högskola

Adamson är välmeriterad docent och har undervisat och forskat på Malmö högskola och andra lärosäten i tio år. Han har varit omtyckt och omvittnat duktig. Allt förändrades dock när Adamson för en tid sedan publicerade sin bok “Svensk mångfaldspolitik – en kritik från vänster” där han ifrågasatte den implementering av multikulturalism som överideologi och objektiv sanning som skett på samtliga högskolor i Sverige de senaste 15 åren.

Denna postmarxistiska politisering av högskolornas verksamhet är ett resultat av rapporten “Mångfald i högskolan” som beställdes av den dåvarande socialdemokratiska regeringen 1999 och publicerades året efter. I rapporten slås fast att alla lärosäten i all sin verksamhet bör upphöra att vara vetenskapligt objektiva och i stället utgå från multikulturalismen. Så har också i stor utsträckning skett på de flesta högskolor, i synnerhet de samhällsvetenskapliga institutionerna, mycket beroende på att dessa redan sedan tidigare dominerades av marxister som behövde nya diskurser att legitimera sin existens med sedan kommunismens fall i Östeuropa.

Avpixlat