torsdag 3 oktober 2013

Det förlovade landet Sverige

Tusentals syrier har anlänt till Italien med båt under de senaste veckorna. Idag förliste en flyktingbåt med 500 människor utanför den italienska ön Lampedusa. Minst 94 personer rapporteras ha omkommit. Asylmagneten Sverige är inte utan skuld till olyckan.

Ingen tvekan om att italienarna håller upp skyltar som hänvisar båtflyktingarna till det förlovade landet, där permanent uppehållstillstånd erbjuds alla som tar sig dit. Vänta bara tills EU-kommissarie Cecilia Malmström får sin vilja att man kan söka asyl från Kairo eller Amman, för att slippa betala 100.000 till en flyktingsmugglare. Då blir det trängsel på Öresundsbron.

För närvarande anländer 2000 asylsökare i veckan till Sverige. Inom en snar framtid lär det komma 2000 per dag, eftersom 2,5 miljoner syrier har lämnat sitt land, och i hela världen är det bara det svenska Migrationsverket som reservationslöst välkomnar dem. Bostadsbristen börjar bli akut.

Den svenska regeringen erbjuder permanent asyl till alla medborgare i nationen Syrien, men svenskarna ska helst inget få veta