onsdag 26 juni 2013

Lita aldrig på en president som spionerar på sitt folkHämndgirighet och brist på moral gör honom olämplig som ledare. Men våra EU-ledare, typ kommissarie Viviane Reding, har ingen anledning att slå sig för bröstet. EU pratar om att värna individens rätt till integritetsskydd men menar i själva verket att det ska bli lättare att samla in personuppgifter. EU fungerar precis som det forna Sovjetunionen: All makt är så långt bort från befolkningen som möjligt. Marxisten Obama är inne på samma spår.

 Inget att dölja - inget att frukta. Eller ?