måndag 31 december 2012

TV-gudstjänst med okristligt budskap

Människor i vår tid inklusive muslimer borde begripa att Muhammed inte är en bra förebild. Som han framställs i Koranen och Haditherna är han en avskyvärd mördare och våldtäktsman. På den tiden i den delen av världen sågs det uppenbarligen som god moral. Men det har satt de muslimska invandrarna i en fruktansvärd rävsax, som vår elit i kyrka, TV, politik (dumma, elaka, eller rentav finansierade av Saudiarabien?) inte ger dem en chans att komma loss ur, tvärtom uppmuntras shariapolisens skräckvälde:

Det kristna budskapet får inte längre stå ensamt när Danmarks TV sänder nyårsgudstjänst. En imam ska medverka med en “toleranspredikan”. Imamen i fråga har tidigare uttalat att “om en muslim inte ber om förlåtelse eller lär av sina fel, har man plikt att döda honom”. Vilket inte kan tolkas på annat sätt än att de som lämnar islam ska mördas.

Skjoldungen skriver: "Tio minuter in på det nya året vill DDR låta hatpredikanten Naveed Baig förkunna sitt glada budskap - från en kyrka! Varefter församlingen skickar ut kvinnfolken, faller på knä och armbågar, bankar pannan i golvet och intonerar (utan musikackompanjemang!):

Vær velkommen, Allahs år, og velkommen Jihad! Denne nat, vil vi dyrke vort had, og voldta’ og myrde de vantro på rad. Allah-hu-akbar og velkommen her!"

Ett par nyheter det senaste dygnet: explosion i koptisk kyrka i Egypten, massaker på kristna i Nigeria, men här hemma fjäskar så kallade präster för mördarreligionen!

   Bli muhammedan och få en gratis resa till Mecka!