måndag 19 november 2012

En politisk lära förklädd till religion - och numera också en ras

En dansk skollärare beskyllde en 11-årig pojke för att vara rasist, när denne vägrade att recitera en islamisk bön under religionskunskapstimmen.

Det finns skolor i England där det krävs att när Muhammed nämns ska det samtidigt sägas “Må fred vara med honom”. Eleverna kan dock nöja sig med att säga PBUH (Peace Be Upon Him).