måndag 15 augusti 2011

Bli primitiv: vilda hjärnor i en modern värld

”Tristes tropiques” från 1955 av Claude Lévi-Strauss är ständigt aktuell, inte minst för avsnittet om islam... läs mer här