onsdag 25 maj 2011

Det privata är inte politiskt

När Vänstern tog överhanden i Västvärlden blev den maktberusad. Den upptäckte att import av bidragsberoende väljare var ett sätt att hålla sig fast vid makten. Det är därför den så nitiskt övervakar att vi inte tänker "fel" om sådana saker. Att härska genom att söndra är vad EU ytterst syftar till.

Beslutsfattarna har verkligen en naiv övertro på att all världens kulturer kan samsas här. Det fungerade inte i Sovjet, och det kommer inte heller att fungera i EUSSR.

Nu är det högern som blivit "vänster". Det har blivit revolutionärt att förfäkta konservativa värderingar och vilja slippa statens förmynderi och folkomflyttningar i stalinistisk stil...

Skall landet fortsätta att ges bort?