onsdag 18 februari 2015

Muslimsk imam konverterade till kristendomen endast utifrån Koranen

En jätteintressant historia. Många känner de 140 väldigt våldsamma verserna i Koranen som går ut på att man skall skära halsen av de otrogna ”varhelst man träffar på dem”. Men det står också andra saker som väldigt få uppmärksammar - men som fick denna imam att konvertera till kristendomen.

 Läs mer här >>

3 kommentarer:

Knute sa...

Prästen Helene Sturefeldt frågar en av sina muslimska vänner:

- Varifrån tror du IS får sin inspiration?
- Jag tror det kanske är USA som stödjer dem... för att skapa oreda... Men jag är glad att jag är här i Sverige.

Och för att visa sin uppskattning, och sitt sätt att söka samförstånd och fred, citerade hon SURA 5:85:

.. OCH DU SKALL FINNA ATT DE SOM SÄGA:
"VI ÄR FÖRVISSO KRISTNA" ÄR MEST BENÄGNA FÖR KÄRLEK MOT DEM SOM TRO... FÖR ATT DE EJ ÄRO HÖGMODIGA...

http://helenesturefelt.blogspot.se/2015/02/bortom-terrorn.html

Knute sa...

Muhammeds anhängare lyssnade inte till den suran utan hellre till de 140 uppmaningarna att slå ihjäl folk. Det såg man vid Libyens strand nyligen, då havet färgades rött av 21 kristnas blod.

Sura 5:85 är motsägelsefull. Den börjar med att säga att de som är mest fientliga mot muslimer är judar och hedningar. Idén var att skapa misstroende mot judarna, vilket avspeglas i vår tid då muslimska politiker överallt är ivriga att intyga att deras grundläggande mål är att krossa Israel. Det handlar inte om politik utan om att följa Muhammeds plan för judarna.

Muhammed gillade inte kristna heller, men i samma sura säger han att de som älskar muslimerna mest är de kristna. Ett försök att härska genom att söndra. Han visste att det låg i de kristnas karaktär att älska. Men för säkerhets skull befallde han muslimerna att inte återgälda de kristnas kärlek.

Anonym sa...

Knute,
jag gjorde samma kommentar som du till anonym på EKP.
För övrigt så tror jag att det ideologiska kriget mellan Islam och det Västerländska samhället blir än viktigare. Det finns bara två sätt att slåss, med vapen eller med ord och vi skall naturligtvis använda oss av båda. Men de unga muslimerna rekryteras till Jihad med hjälp av sin muslimska identitet, som gör att de stänger sig för allt västerländskt och vill förgöra det. Och resultatet ur deras egen synvinkel kommer att bli ett fängelse - för att inte tala om hur det kommer att bli för oss.
Om man då tittar på de muslimer som konverterat - hur fina människor har de inte blivit. Borta är alla stolligheter och allt våld. Och vilken kraft de har när de för fram sitt kristna budskap. Det är därför jag gärna tar upp denna typ av "uppenbarelser" och "drömmar", därför att det är en kamp på det ideologiska planet. Inget krig kommer att vinnas på slagfältet. Det måste vinnas på det ideologiska fältet. Och ungdomar läser och ser på Internet även sådant som är förbjudet för dem. Tur för oss, tror jag.
/SB

Skicka en kommentar