söndag 8 februari 2015

Islam får positiv särbehandling

Det mest motbjudande exemplet på hur ett samhälles elit behandlar islam annorlunda än alla andra religioner hittar man kanske i Storbritannien. Mellan 1997-2013 blev minst 1.400 flickor så unga som 11 år i den lilla engelska staden Rotherham med 275.000 invånare upprepade gånger våldtagna och sålda som sexslavar. Dessa övergrepp hade tillåtits passera uteslutande på grund av det faktum att förövarna var brittiska pakistanier och flickorna var vita. Ingen tilläts att säga detta. Författaren till en rapport från 2002 som identifierade pakistanierna som lagbrytare och organisatörer i Rotherhams massvåldtäkter och sexslaveri sändes på en kurs i mångfaldsförståelse.

Dennis Prager via Synopsis Olsen