måndag 13 februari 2012

Salafister bränner kristnas hem och butiker medan parlamentet gillande tittar på

Månne det snart har gått upp för de europeiska befolkningarna att kristna och andra "icke-muhammedaner" förföljs överallt på jorden där muhammedaner tränger fram? Det finns ingen anledning att tro att européerna skulle gå fria med mindre de underkastar sig islam som dhimmis.

I Egypten har 3000 salafitiska muhammedaner bränt ner kristnas hus i Kobry el Sharbat, en liten by i närheten av Alexandria. En muslimsk barberare anklagade en koptisk skräddare, Mourad Samy Guirgis, för att ha erotiska foton av en muslimsk kvinna. Mourad förnekade anklagelserna och gick till polisen av rädsla för att dödas. Hans familj tvingades fly våldet tillsammans med många andra familjer.

Den koptiska befolkningen i byn består av 60 familjer, 1/3 av byborna, säger fader Rafic Greiche som är chef för den katolska nyhetsbyrån. Regeringen gör ingenting för att beskydda kopterna. Den tiden är förbi då man kunde gömma sig i kyrkorna. Muhammedanerna vill ha makten och hittar på alla möjliga falska anklagelser.

Varför gör parlamentet ingenting för att stoppa våldet?

Parlamentet består till 23-24 % av salafiter och ingen vill bråka med dem, och inrikesministern är mycket svag...

Ordet islam betyder som bekant underkastelse