lördag 25 februari 2012

Hundfobi

Varför kan muselmän inte tåla hundar? Eller snarare, varför kunde Allah och hans profet inte tåla hundar? För det måste väl vara för deras skull som denna arabiska kynofobi (hundfobi) finns, eftersom Muhammed i allt är deras förebild. Månne det inte i hög grad hänger ihop med människornas livsstil i de arabiska länderna?

Kynofobi