tisdag 28 februari 2012

"Religions- och Likgiltighetsministeriet önskar alla en Happy Holiday"

En hedning från Indien är "dansk" minister‏Julkort från den danska röda regeringens kyrkominister Manu Sareen. Absurt nog är han inte kristen och knappast något annat heller.