måndag 13 februari 2012

Bättre än atomkraft, miljöpartister?I Belgien sköljdes en sjuk val upp på stranden, och den blir nu förvandlad till Biosprit. Dess fett, ca 12,5 ton, kan ge 14 hushåll el i ett helt år. Den döda valen kan bli till 50.000 kW-timmar.

Medan våra varu- och elräkningar stiger, vandrar våra pengar i fickorna på samvetslösa "klimatidealister" och deras bankfolk. Deras förnybara energi producerar 4 gånger mer CO2 än vanlig diesel - som svälter ihjäl U-ländernas folk på grund av indragning av sädesfält till biobränsleproduktion och stigande livsmedelspriser.

Hellre närodlat än etanol på tallriken?