fredag 28 oktober 2011

Apropos Danmarks udenrigsminister dumpet

Man burde måske allerede nu gøre den nye regering opmærksom på, at
efter forrige verdenskrig samlede man forbryderne, medløberne og
indpiskerne til en domfældelse i Nürnberg. En del af de stævnede blev
dømt til døden, men det får vi nok ikke lov til denne gang med
henvisning til menneskerettighederne, som netop beskytter dem, der
krænker samme regler.

Nu ville det være så nemt, hvis man blot kunne beskylde den nuværende
regering for forræderi. Desværre nærmer Per Stig Møller sig samme
situation med sine seneste udtalelser. Jeg vil sige, at alle og enhver
integrationsminister gennem årene har været forræderiske i deres
hensyntagen – ikke til muslimerne – men til islam. Hver eneste gang,
man har indgået aftaler, der tjener eller tilfredsstiller islam, har
man sveget sit land, sit folk, vor kultur og religion. Det hele
begyndte med småting som badeforhæng i skolernes omklædningsrum –
siden greb det om sig. Alle slagtninger, der foregår efter islamiske
krav, skulle aldrig være blevet tilladt.

Mange er meget religionsfjendske i vor befolkning, men alle burde
indse, at de kvaliteter, vi har i den vestlige kultur, udelukkende
skyldes den tilgrundliggende kristendom. Uden den havde vores
tilværelse været lige så lidelsesfuld, som islam er for muslimerne.
Præster og biskopper kan i mange situationer finde, at vi ikke har
noget at lade de andre høre i retning af ondskab og drab i religionens
navn.

Her kan man jo lige fastslå, at vi alle er syndere, men når vi kristne
er onde, er det i strid med vor religion, mens en ond muslim opfylder
sin religions krav. Han skal være en satan mod hvem som helst – selv
han kone eller koner. Døtrene tager vi lige med i samme ombæring.
Ja, det er en katastrofe med en udenrigsminister og alle de andre, der
kræver mere plads til islam. De er landssvigere. Undskyldningen kan
være, at de ikke aner, hvad de taler om, og derfor er det så rigtigt,
at de burde tvinges til at studere islam med en god vejleder i
baghånden. Her tænkes ikke på ham der Wahid Pedersen.
Hvad ville verden gøre uden kristendommen. Ethvert land, der bukker
under for islam, bliver økonomisk afhængig af støtte og
fødevareproduktion fra den kristne verden. Når der ikke er flere frie
kristne lande tilbage, vil alle dø af sult.

Poul