lördag 1 oktober 2011

Är vi sekulariserede?

- Sekularisering hänger ihop med kristendomen. Kristendomens åtskillnad av politik och religion, av Guds och kejsarens rike.

Det säger Sören Krarup, präst och folketingsman för Dansk Folkeparti, i en intervju.

- Du sätter likhetstecken mellan sekularisering och kristendom?

- Ja.

- Många förstår annars sekularisering som att staten är skild från religionen – antingen denna religion är kristendom eller islam eller…

- Det finns ju människor som inte förstår en käft av historien, och vad som har skapat västländerna.

- Kan du utveckla det?

- Hela västvärldens förståelse av samhället förstås genom kristendomens separation av politik och religion. Totalitära samhällen har allesamman den där dyrkan av den heliga sanningen, som kräver att vi inrättar oss själva på ett visst bestämt sätt, medan kristendomen säger nej, det finns ingen helig sanning.

- Så kristendomen är vår enda garanti för demokrati?

- Det kan man gott säga. Det är det få som förstår, för det är få som förstår vad kristendomen säger i denna sak: Om inte kristendomen håller fast det sekulära som sekulärt, det vill säga sätter det religiösa på plats, som något som inte bör bestämma över samhället, då blir samhället erövrat av det totalitära. Danskarna är kristna, oavsett vi vet det eller ej.

Våra lagar är sprungna ur kristendomen
Kristendom är anledningen till Västvärldens framgångar