torsdag 20 oktober 2011

Biobränsle eller Mat?

Att bönder världen över odlar majs för biobränsle, eftersom det genom subventioner lönar sig bättre än att odla födoämnen, det talar politiker och media inte gärna om.

Biobränsle eller Mat?